Vybrané reference

Bytový dům v Liberci v ul. Boženy Němcové
Referenční list

Bytový dům v Liberci v ul. Boženy Němcové

Předmětem dodávky byly tyto práce:

Kompletní výstavba bytového domu v nadstandartním provedení:

 • 42 bytových jednotek s celkovou obytnou plochou 3.984 m2
 • 66 parkovacích stání ve dvou podlažích s celkovou plochou 1.820 m2
 • technické zázemí a společné prostory s celkovou plochou 348 m2
 • objekt má dvě samostatné šesti patrové bytové domy se společnými dvěma parkovacími podlažími
 • celková výška objektu je 25,4 m

Pěstitelská pálenice - lihovar, Svijany
Referenční list

Pěstitelská pálenice - lihovar, Svijany

Předmětem dodávky byly tyto práce:

 • zemní práce
 • monolitická konstrukce objektu
 • izolace proti spodní vodě
 • kontaktní zateplovací systém

Oprava fasády věže pro sušení hadic a pro požární sport v areálu stanice Jablonec nad Nisou
Referenční list

Oprava fasády věže pro sušení hadic a pro požární sport v areálu stanice Jablonec nad Nisou

Předmětem dodávky byly tyto práce:

 • demontáž stávajícího zateplovacího systému včetně dřevěného obložení
 • provedení nového zateplovacího systému
 • provedení nového obložení dřevěnými palubkami

Hala H4.2 - Ti Group, Rozšíření technologické plošiny
Referenční list

Hala H4.2 - Ti Group, Rozšíření technologické plošiny

Předmětem dodávky byly tyto práce:

 • ocelová plošina z válcovaných profilů o půdorysných rozměrech 35,5 x 8,7 m
 • opláštění stěn z panelů Kingspan
 • betonová podlaha opatřená pečetícím nástřikem
 • dodávka a montáž průmyslových sekčních vrat a ocelových dvoukřídlých vrat

VGP Park Hrádek nad Nisou - hala H5.1, H5.2
Referenční list

VGP Park Hrádek nad Nisou - hala H5.1, H5.2

Předmětem dodávky byly tyto práce:

 • zemní práce pro betonové základové pasy
 • kompletní železobetonové monolitické konstrukce (opěrné stěny, desky, pasy)
 • vyzdívky z keramického zdiva včetně věnců a omítek
 • dodávka a montáž vtokového objektu včetně kamenného obložení

Revitalizace fasády areálu ČERVENÝ DVŮR v Jenišovicích
Referenční list

Revitalizace fasády areálu ČERVENÝ DVŮR v Jenišovicích

Předmětem dodávky byly tyto práce:

Omytí stávající fasády tlakovou vodou, provedení oprav sanační maltou a štukovou omítkou v systému Baumit Sanova a malba fasády v systému Baumit Starcolor pro historické objekty.

VGP Park Jeneč
Referenční list

VGP Park Jeneč

Předmětem dodávky byly tyto práce:

 • opěrné železobetonové stěny
 • železobetonové nákladové rampy včetně základových konstrukcí

Revitalizace fasády administrativní budovy a výrobního závodu
Referenční list

Revitalizace fasády administrativní budovy a výrobního závodu

Předmětem dodávky byly tyto práce:

Omytí stávající fasády tlakovou vodou, provedení drobných oprav, nátěr zámečnických konstrukcí a malba fasády v systému Baumit starcolor.

Faerch Plast – rozšíření šatny mužů a prostoru kuřárny
Referenční list

Faerch Plast – rozšíření šatny mužů a prostoru kuřárny

Předmětem dodávky byly tyto práce:

 • vybourání některých nenosných zdí stávající šatny mužů a vybourání celého prostoru kuřárny
 • výstavba SDK konstrukcí dispozičně upravených pro potřeby investora (rozšíření šatny, kuřárny a nová úklidová místnost)
 • kompletní úpravy povrchů stěn, podhledů i podlah
 • úprava elektroinstalace, vzduchotechniky a vytápění
 • veškeré práce byly realizovány za plného provozu výroby

Revitalizace obvodového pláště - Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839, Liberec 6
Referenční list

Revitalizace obvodového pláště - Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839, Liberec 6

Předmětem dodávky byly tyto práce:

Provedení zateplení fasádního pláště z EPS – F tl. 100 mm v systému Baumit se silikonovou omítkou včetně klempířských konstrukcí a pomocných prací.

Stavební úpravy objektu fary Jednoty bratrské k.ú. Liberec, p.p.č. 1018, 1017, 1016/155 a 1016/154
Referenční list

Stavební úpravy objektu fary Jednoty bratrské k.ú. Liberec, p.p.č. 1018, 1017, 1016/155 a 1016/154

Předmětem dodávky byly tyto práce:

 • přístavba recepční budovy a výtahové šachty ke stávající budově včetně všech souvisejících stavebních prací (elektro, ZTI, ÚT, zateplení fasád, střešní konstrukce, hliníkové sestavy, vnitřních dveří, povlakových krytin, interiérů atd.)
 • vybudování nového parkoviště včetně zahradních úprav a dopravního značení
 • dodávka a montáž osobního výtahu
 • provedení nájezdové rampy, opěrné žulové stěny, závory a chodníku před objektem

Magna Exteriors – výstavba kolektoru pro elektro vedení
Referenční list

Magna Exteriors – výstavba kolektoru pro elektro vedení

Předmětem dodávky byly tyto práce:

 • výstavba železobetonového podzemního kolektoru včetně zemních prací o celkové délce 19 m
 • výstavba šachty pro spojkování podzemních slaboproudých rozvodů
 • přepojení a nová trasa VN a NN vedení mezi vnitropodnikovými rozvodnami
 • přepojení a nová trasa datového kabelu

Hala H4.2 – Ti Group, Instalace jednotky chlazení – ocelová plošina
Referenční list

Hala H4.2 – Ti Group, Instalace jednotky chlazení – ocelová plošina

Předmětem dodávky byly tyto práce:

 • monolitické základové patky
 • ocelová plošina pro jednotky chlazení ze žárově zinkovaných válcovaných profilů o půdorysných rozměrech 7,5 x 4,65 m
 • protihluková stěna systému Liadur výšky 3,5 m a celkové délky 21,5 m

Malá Skála- nádvoří zámku
Referenční list

Malá Skála- nádvoří zámku

Předmětem dodávky byly tyto práce:

 • opěrné železobetonové stěny a základové konstrukce včetně hydroizolací
 • kompletní železobetonové konstrukce místností technologie vnitřního bazénu a jezírka včetně zastropení a hydroizolací
 • kompletní železobetonové konstrukce venkovního jezírka včetně hydroizolací a betonové lávky
 • dodávka a montáž železobetonových květníků včetně osazení a kotvení
 • sanace kleneb a ztužení železobetonovými deskami včetně skladeb hydroizolací a tepelných izolaci
 • podezdívky ze ztraceného bednění pod obkladový kámen

Polyfunkční dům Avicena Liberec
Referenční list

Polyfunkční dům Avicena Liberec

Provedení akustických vyzdívek HELUZ v celkovém množství 3200 m2 v provedení dle PD na klíč na stavbě „Polyfunkční dům Avicena Liberec“ - 1.PP – 5.NP.

VGP Park Liberec, hala L1
Referenční list

VGP Park Liberec, hala L1

Předmětem dodávky byly tyto práce:

 • HSV prací na administrativní vestavbě tj. zemní práce pro základy, základy, zdivo, překlady, omítky vč. omítníků, hydroizolace,
 • betonových podlah v 1.NP až 3.NP,
 • železobetonové základové desky pro nádrž SHZ,
 • základů pro strojovnu SHZ a základů pro 2ks čerpadel,
 • betonových podlah ve strojovně SHZ,
 • opěrných zdí na osách 4.1, 7, 7.1 před halou a opěrná stěna před administrativní budovou,
 • základů vrátnice

ÚOCHB AV ČR v.v.i. – A+B – Rekonstrukce a dostavba centrální části areálu a stavba garáží pro osobní automobily
Referenční list

ÚOCHB AV ČR v.v.i. – A+B – Rekonstrukce a dostavba centrální části areálu a stavba garáží pro osobní automobily

Administrativní a laboratorní budova Ústavu organické chemie a biochemie a.v. ČR. Realizace kontaktního zateplovacího systému CAPAROL na objektu SO 110 A z minerální vaty tloušťky 150mm včetně zateplení soklové části z extrudovaného polystyrenu.

MALÁ SKÁLA – Jízdárna Sněhov
Referenční list

MALÁ SKÁLA – Jízdárna Sněhov

Provedení kamenných obkladů z pískovce bez spárování, zdobné lemování kolem štítů budovy, demolice stávající klubovny a železobetonových monolitických opěrných stěn (horní brány, opěrná zeď u klubovny a dolní brána).

Železobetonový pohledový plot RD Královi
Referenční list

Železobetonový pohledový plot RD Královi

Provedení železobetonového pohledového plotu – design dřevo včetně 3 násobné nano penetrace proti vodě.

Novostavba areálu výrobního závodu Busch Vyroba CZ s.r.o. v Liberci
Referenční list

Novostavba areálu výrobního závodu Busch Vyroba CZ s.r.o. v Liberci

Výstavba byla rozdělena na tři fáze:

 • Vyzdívky POROTHERM v tl. 115 – 400 mm v množství cca. 2300 m2 a akustické zdivo LIAPOR tl. 200 mm v množství cca. 800 m2.
 • Provedení štukových a sádrových omítek v množství cca. 5300 m2.
 • Kontaktní zateplovací systém BAUMIT PRO z EPS GREY tl.200 mm se silikonovou omítkou v množství 1300 m2.

Rozšíření provozu Faerch Plast s.r.o. Liberec
Referenční list

Rozšíření provozu Faerch Plast s.r.o. Liberec

Výstavba byla rozdělena na dvě fáze za provozu areálu:

 • Rozšíření výrobního prostoru v objektu o 900 m2 a navazující technologie pro výrobu. Výstavba nových příček ze sendvičových panelů včetně ocelové konstrukce, provedení nových rozvodů TZB (chlazení, elektro, ZTI, EPS, EZS, ÚT, sprinkler), dodávka oken včetně žaluzii, sekčních a rolovacích vrat, provedení kazetového podhledu a epoxidové stěrky. Na závěr demontáž stávající stěny oddělující prostor staré výroby od nové.
 • V areálu provedení ocelové haly pro odpadové hospodářství, pilotové založení pro základové konstrukce pod sila a pod odpadové hospodářství, prodloužení železobetonového kolektoru a vybudování technologické šachty v objektu, provedení přípojky kanalizace pro novou výrobu, prodloužení areálových asfaltových komunikací a komunikací ze zámkových dlažeb.

SEN objektu ZŠ Vysoké n. J.
Referenční list

SEN objektu ZŠ Vysoké n. J.

Realizace kompletního zateplovacího systému z expandovaného polystyrenu tl. 140 mm vč. finální úpravy silikonovou a mozaikovou omítkou, dle platných ČSN a dle podmínek výrobce-dodavatele KZS (společnost Baumit).

Revitalizace, sanace a zateplení severní, západní a východní strany bytového panelového domu v ul. Ječná čp. 504-505 v Liberci
Referenční list

Revitalizace, sanace a zateplení severní, západní a východní strany bytového panelového domu v ul. Ječná čp. 504-505 v Liberci

Panelový dům s částečným podzemním podsklepením a čtyřmi nadzemními podlaží. Provedena rekonstrukce lodžii s výměnou novým hliníkovým zábradlím a zateplením z polystyrenu EPS F 140mm. Fasáda silikonová zatíraná se zrnem K 2,0mm. Sokl panelového domu je zateplen se zapuštěním pod úroveň terénu z polystyrenem XPS tl. 120mm s mozaikovou omítkou.

Foundations for two Blow Molding Machines: KBS 241 – II and K3D HP – II
Referenční list

Foundations for two Blow Molding Machines: KBS 241 – II and K3D HP – II

Výrobní hala plastových nádrží YAPP Mladá Boleslav. Realizace nových základů pod technologii byla prováděna za provozu výroby a pod úrovní hladiny spodní vody. Stávající betonová deska byla rozřezána, provedeny výkopové práce na úroveň -4,500m a poté postupně armovány a betonovány odskakující základy technologie, které jsou složeny ze cca. 7tun výztuže a cca. 180m3 vodostavebního betonu třídy C30/37. Základové konstrukce jsou dimenzovány pro technologii o váze 300tun a dilatovány od okolních konstrukcí vzhledem k vibracím stroje.

Revitalizace fasády RD
Referenční list

Revitalizace fasády RD

Objekt pochází z přelomu 19 a 20 století. Jedná se o zděný objekt o obdélníkového půdorysu s vystupující terasou. Dům má 4 podlaží, z nichž jedno je částečně zapuštěno do terénu a v současné době všechna podlaží slouží jako obytná. Při rekonstrukci fasády došlo částečnému zateplení a zachování zdobných prvků.

Výstavba drenáže HZSLK
Referenční list

Výstavba drenáže HZSLK

Na základě požadavků HZSLK bylo provedeno obnažení monolitické konstrukce otevřenou stavební jámou s bezpečným sklonem, začištění a vyspravení konstrukce, která byla následně opatřena penetračním nátěrem a hydroizolací v podobě asfaltových modifikovaných pásů ochráněnou vrstvou polystyrenu. Provedena podélná drenáž opatřena revizními šachtami ve spádu min 1% napojena do stávající dešťové kanalizace oddělena od ostatního terénu geotextilií.

Revitalizace RD
Referenční list

Revitalizace RD

Jedná se o dvoupatrový rodinný dům s garáží starší výstavby. Dům je terasovitého tvaru s plochou střechou zateplenou polystyrenem tl. 250 S Stabil s krytinou z hydroizolační folie 1,5mm. Nová plastová okna a dveře v barvě zlatý dub. Dům je opatřen tepelnou izolací z polystyrenu EPS Grey tl. 160mm s fasádou zatíranou silikonovou s hrubosti zrna 1,5mm a sokl z polystyrenu XPS tl. 150mm s omítkou mozaikovou jemnozrnnou.

Sanace a kompletní zateplení objektu panelového domu - Vlčí Vrch 672-673
Referenční list

Sanace a kompletní zateplení objektu panelového domu - Vlčí Vrch 672-673

Panelový dům s částečným podzemním podsklepením a čtyřmi nadzemními podlaží. V obou vchodech je celkem 8 bytových jednotek 4+1 s lodžiemi a 8 x 2+kk. Střecha domu je plochá dvouplášťová a zateplená polystyrenem EPS S Stabil 160mm. Zateplení domu z polystyrenu EPS F 140mm. Fasáda silikonová zatíraná se zrnem 1,5mm. Sokl panelového domu je zateplen polystyrenem XPS tl. 80mm s mozaikovou omítkou.

Rekonstrukce historické vily
Referenční list

Rekonstrukce historické vily

Stávající objekt před rekonstrukcí byl postaven v 19. století. Jedná se ozděný objekt nepravidelného půdorysu. Dům je 5-ti podlažní se dvěmi částečně podzemními podlažími, z nichž v jednom jsou sklepní prostory. Střecha objektu je tvořena složenou valbovou střechou s krovem tesařsky vázané konstrukce. Okna byla tvořena špaletovými dřevěnými okny nahrazenými euro okny s izolačním dvojsklem se stávajícím zdobením.

VGP Park Liberec, hala H4 – 2. Etapa nájemní celek TI Group
Referenční list

VGP Park Liberec, hala H4 – 2. Etapa nájemní celek TI Group

VGP Liberec, Hala H4.2 – TI Group - SO-402 Hala, administrativní budova. Přistavovaná hala je objekt obdélníkového půdorysu, navazující na stávající halu. Výška atiky je stejně jako u stávající haly na úrovni +12,50m. Přistavovaná část haly je řešena jako skladová a výrobní, Uvnitř haly je navržena třípodlažní vestavba, sloužící jako zázemí pro zaměstnance včetně odpovídajícího sociálního zázemí.

Zateplení objektu Pensionu Sally v Albrechticích v Jizerských horách
Referenční list

Zateplení objektu Pensionu Sally v Albrechticích v Jizerských horách

Objekt položený v oblasti Jizerských hor kousek od známého ski-areálu Tanvaldský Špičák. Dům má čtyři patra z nichž jedno je podkrovní. Objekt je zateplen 100mm EPS F 70. Fasáda je zhotovena z jemnozrnné pastozní silikonové omítky hrubosti zrna 1,5mm. Objekt je opatřen slunečními kolektory na ohřev vody.

VGP – Jízdárna Sněhov
Referenční list

VGP – Jízdárna Sněhov

Stávající objekt rekonstruovaný na moderní stáje pro koně s přístavbou jízdárny v obci Sněhov – doplnění 3 kusů nových křížových kleneb ze železobetonu vetknutých do obvodového zdiva a stávajících historických kleneb a jejich zajištění táhly.

Autosalon Autotrend Liberec
Referenční list

Autosalon Autotrend Liberec

Autorend Liberec je jedním z největších dealerů vozů WOLKSWAGEN A ŠKODA. V již dříve postaveném showroomu vozů Škoda bylo dle požadavů ŠKODA AUTO, a.s. nutné provést stavební úpravy dle nové koncepce. Výměnu stávající dlažby za novou o velikosti formátu 60x60 v ploše cca 500 m2, upravit rozvody elektro dle nového uspořádání interiéru a stěnu s reklamním logem ŠKODA.

Lázně Liberec
Referenční list

Lázně Liberec

Historický objekt bývalých lázní těsně před slavnostním otevřením postihla nepříjemná pohroma červnových zátop roku 2013, která poškodila podlahu v celém podlaží 2.PP vestavěného atria. Na opravu byl kladen velký důraz zejména na maximální čistotu a kvalitu provedení v již hotovém čistém interiéru a jeho okolí, připraveného na slavnostní otevření a to se 100% povedlo.

RD Vesec
Referenční list

RD Vesec

Na tento projekt jsme byli osloveni majitelem, který tuto stavbu zakoupil ve fázi hrubé stavby. Nejprve bylo nutné odstranit několik hrubých nedostatků vytvořených předchozí stavební činností původního majitele. I přes tyto zásadní chyby jsme úspěšně dovedli stavbu do finále k maximální spokojenosti investora, který v nás vložil důvěru.

Oprava jádra panelového bytu Liberec

Oprava jádra panelového bytu Liberec

Rekonstrukcí, již dávno vysloužilého umakartového jádra, jsme panelovému bytu 2KK vtiskli ráz moderního zázemí a životního prostoru splňující potřeby člověka dnešní doby.

OC FORUM

OC FORUM

Revitalizace fasády obchodního centra Forum v centru Liberce dle požadavků investora. Malba revitalizující fasádu byla provedena vysoce kvalitními fasádními barvami a je jasně vidět, že i po několika letech vypadá skvěle.

Revitalizace panelového domu Vlčí vrch 667 a 666
Referenční list

Revitalizace panelového domu Vlčí vrch 667 a 666

Na základě požadavků investora byla potřeba provést rekonstrukci již zastaralého panelového domu tzv. systému BANKS. Jedním z nejdůležitějších aspektů renovace bylo snížit náklady na vytápění a to kvalitně provedeným systémem zateplení výrobků firmy Baumit, podpořené výměnou starých oken a balkonových sestav a zabudováním tepelného čerpadla. Neméně důležité bylo zamezit tepelným ztrátám v oblasti střechy, proto jsme navrhli řešení zateplení s novou hydroizolační pochozí folií. Výrazným prvkem rozšíření životního prostoru bylo účelné sofistikované rozšíření balkonů o 20cm se zasklením. Zároveň byly provedeny i drobné ostatní práce typu izolovaného marolitového soklu v části sklepních prostor, okapový chodníček, atd...

Revitalizace panelového domu SVJ Vlčí vrch 668/20 a 669/22
Referenční list

Revitalizace panelového domu SVJ Vlčí vrch 668/20 a 669/22

Na základě požadavků investora byla potřeba provést rekonstrukci již zastaralého panelového domu tzv. systému BANKS. Jedním z nejdůležitějších aspektů renovace bylo snížit náklady na vytápění a to kvalitně provedeným systémem zateplení výrobků firmy Baumit, podpořené výměnou starých oken a balkonových sestav. Neméně důležité bylo zamezit tepelným ztrátám v oblasti střechy- proto jsme navrhli řešení zateplení s novou hydroizolační pochozí folií a provedení výměny důmyslně zpracovaných vnitřních dešťových svodů vcelku bez hrdelního napojení (tudíž naprosto 100%). Výrazným prvkem rozšíření životního prostoru bylo účelné sofistikované rozšíření balkonů o 20cm se zasklením. Zároveň byly provedeny i drobné ostatní práce typu izolovaného marolitového soklu v části sklepních prostor, okapový chodníček, polepů popisů jednotlivých vchodů, atd...

Revitalizace obvodového pláště RD

Revitalizace obvodového pláště RD

Požadavkem investora bylo zachovat vzhled okrasných prvků, jež výrazně vynikly díky skvěle voleným barvám tenkovrstvé omítky.

Hrubá stavba RD v Jeřmanicích

Hrubá stavba RD v Jeřmanicích

Požadavkem investora bylo vystavět podsklepenou hrubou stavbu.

Zateplení soklu panelového domu sídliště Kunratická

Zateplení soklu panelového domu sídliště Kunratická

Požadavkem sdružení vlastníků bylo opravit a zateplit sokl panelového domu. Po provedení zateplení jsme jako povrchovou úpravu zvolili marmolitovou disperzi zakončenou v patě soklu okapovým chodníkem z betonové dlažby.

www.cma-invent.cz tento web vypotilo Sauneo